بازرگانی پارت میوه جابر میرجلیلیمن حمیدرضا اسکندری هستم. تجارت حبوبات، ادویه و محصولات کشاورزی در خانواده من 50 سال سابقه دارد. ابتدا با پدرم کار می‌کردم، اما داشتن روحیه کارآفرینی و دغدغه‌هایی مانند تأثیرگذاری در حوزه کشاورزی و رشد و توسعه کشاورزی ایران و بهبود کسب‌وکارهای محلی و زندگی کشاورزان باعث شد. برای تاسیس بازرگانی اسکندری و واردات و صادرات محصولات کشاورزی و با گسترش حجم واردات و صادرات محصولات، شرکت جهان گستر ارشا را تاسیس کردم و توانستم بخش عمده ای از بازار حبوبات ایران را تامین کنم.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید