بازرگانی پارت میوه جابر میرجلیلیمن سید جابر میرجلیلی از اعضای کوچک خانواده بزرگ میرجلیلی هستم. حدود چهل سال است که در زمینه صادرات میوه، سبزیجات و صیفی جات فعالیت می کنیم. عمده فعالیت ما صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس است و در آنجا حضور دائمی داریم.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید