تاثیر آلودگی هوا بر زنان چند برابر مردان است!یک تحقیق جدید نشان می دهد که تأثیر آلودگی هوا بر زنان چندین برابر مردان است و تنفس دود اگزوز گازوئیل احتمالاً برای زنان مضرتر از مردان است. به گزارش خبر نگار مهر، سرپرست تیم تحقیقاتی گفت: از قبل تاثیر تفاوت های جنسیتی بر بیماری های ریوی مانند آسم و عفونت های ریوی را می دانستیم. وی گفت: تحقیقات قبلی ما نشان داد که تنفس اگزوز گازوئیل باعث ایجاد التهاب در ریه ها می شود و نحوه برخورد بدن با عفونت های تنفسی را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق 5 زن و 5 مرد که همگی سالم و غیر سیگاری بودند انتخاب کردند و از آنها خواستند تا 4 ساعت هوای تصفیه شده و 4 ساعت هوای حاوی دود گازوئیل تنفس کنند. سه نوبت با فاصله زمانی حدود 1 ماه با غلظت های مختلف ذرات ریز (PM2.5) غلظت های 20، 50 و 150 میکروگرم بر متر مکعب و پس از هر بار تجربه این نوع تنفس، نمونه خون گرفته شد. داوطلبان 24 ساعت بعد تیم تحقیقاتی سطوح 90 پروتئین را پیدا کردند که بین داوطلبان مرد و زن پس از قرار گرفتن در معرض اگزوز گازوئیل تفاوت معنی داری داشتند و تغییرات بیشتر در زنان قابل مشاهده بود. پروتئین های مختلف در التهاب، ترمیم آسیب، لخته شدن، بیماری قلبی و سیستم ایمنی نقش دارند. محقق دیگری از دانشگاه مانیتوبا گفت: اینها یافته های اولیه است اما نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض اگزوز گازوئیل اثرات متفاوتی بر بدن زنان نسبت به مردان دارد و این نشان می دهد که آلودگی هوا برای زنان خطرناکتر از مردان است. منبع: + امتیاز کاربر

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید