دوره جامع تخصصی مدیریت زخم و استومی دوره پانسمانمرکز ترمیم زخم ترنم برگزار می کند: دوره جامع تخصصی مدیریت زخم و استومی از 5 شهریور لغایت 8 اردیبهشت / از ساعت 9 الی 17 / 6 روز تئوری و عملی / 1 روز کارآموزی بالینی در بیمارستان تدریس به روش موردی همراه با اعطای گواهی معتبر حضور در دوره پس از کسب نمره قبولی در آزمون نهایی دوره جامع تخصصی مدیریت زخم و استومی، مدرسان دوره جامع زخم و استومی، محمد ملکی: مدرس دوره های مدیریت زخم در دانشگاه ایران، مدیرکلینیک زخم بیمارستان آرمان، استاد نمازی: مدرس دوره های زخم جهاد دانشگاهی، بیمارستان سوختگی مترون مطهری، تهران، استاد ارژنگیان: مربی PRP زخم، کارشناس ارشد هماتولوژی، خانم دکتر ملکیان: جهاد یادآوری مربی لاروتراپی، دکترای بیوتراپی، خانم الهی: مربی استومی، درمانگر استومی، بیمارستان فیروزگر تهران، پروفسور حسنی: مدرس دانشگاه iversity دوره های مدیریت زخم ایران، درمانگر زخم، بیمارستان آرمان، گروه هدف دوره زخم ویژه پزشکان، پرستاران، بیهوشی، اتاق عمل، مامایی، فوریت های پزشکی و دانشجویان رشته های مرتبط هزینه ثبت نام برای کارگاه زخم و استومی هزینه ثبت نام کارشناس50،000: تومان ویان 4,900,000 تومان ظرفیت محدود ثبت نام و اطلاعات بیشتر: واتساپ 09380414337

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید