غرفه آروا در نمایشگاه بین المللی صنعت 1401حضور آروا در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران توسط غرفه آروا در نمایشگاه بین المللی صنعت 1401 برای اولین بار در اقتصاد نمایشگاه. ظاهر شد.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید