غرفه شرکت پکار سازه در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران 1401حضور شرکت پکر سازه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران توسط غرفه شرکت پکر سازه در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران 1401 برای اولین بار در اقتصاد نمایشگاه. ظاهر شد.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید