غرفه گروه راسل تابلو در نمایشگاه بین المللی برق 1401حضور گروه راسل تابلو در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران توسط غرفه گروه راسل تابلو در نمایشگاه بین المللی برق 1401 برای اولین بار در اقتصاد نمایشگاه. ظاهر شد.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید