لیست ده بهترین تولید کننده دستگاه های جوش و برشیکی از پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در صنایع مختلف، محصولات بهترین سازندگان دستگاه های جوش و برش است که با قابلیت های متفاوتی طراحی و تولید می شود. آنها با ارسال یک قوس الکتریکی از طریق گاز – اکسیژن، نیتروژن یا آرگون – از طریق یک دهانه منقبض عمل می کنند که به آنها اجازه می دهد یک قطعه فلزی را برش دهند یا برای اتصال قطعات به یکدیگر استفاده شوند. برخی از بهترین شرکت های تولید کننده تجهیزات جوش در اینجا معرفی می شوند.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید