نشریه شماره 416 هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری نمایشگاه های بین المللی صنعت برق و محیط زیستShamareh416-bargh2_compressedدریافت شماره 416 هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری نمایشگاه های بین المللی صنعت برق و محیط زیست برای اولین بار در اقتصاد نمایشگاهی. ظاهر شد.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید