نشریه شماره 417 هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری نمایشگاه های بین المللی صنعت برق و محیط زیستدریافت نشریه شماره 417 اقتصاد و نمایشگاه هفتگی به مناسبت برگزاری نمایشگاه های بین المللی صنعت برق و محیط زیست برای اولین بار در اقتصاد نمایشگاه. ظاهر شد.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید