نشریه شماره 419 هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی



شماره419-لوازم-خانگی به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی برای اولین بار در اقتصاد نمایشگاه، شماره 419 هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه را دریافت کرد. ظاهر شد.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید