هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو به روایت تصویر


نوشته هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو مطابق تصویر برای اولین بار در اقتصاد نمایشگاه. ظاهر شد.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید