پتروشیمی وستا تامین، تولید، فروش و بازاریابی مواد اولیه شیمیاییدر خصوص محصولات جدید در خصوص تجهیز واحد تحقیق و توسعه کارهای زیادی انجام شده است. شرکت پتروشیمی شیمی وستا متعهد به تولید محصولاتی است که تاکنون در ایران تولید نشده است. برای تولید کنندگان خواهد بود. پروژه تولید محصولات جدید با توجه به اهداف تعیین شده در سال های گذشته به طور سیستماتیک در حال پیشرفت است. در این زمینه فعالیت های خوبی انجام شده و پروژه ملی با سرمایه گذاری زیاد طراحی شده و در حال اجراست. همچنین طی سال آینده به سمت دانش بنیان شدن حرکت خواهیم کرد و خبرهای خوبی در این زمینه در راه است.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید