گزارش تصویری از اولین روز سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادرات صنعت مبلمان


گزارش تصویری مکتوب اولین روز سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادرات صنعت مبلمان اولین بار در اقتصاد نمایشگاه. ظاهر شد.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید