گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی نجمین


نگارش گزارش تصویری نجمین از نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی برای اولین بار در اقتصاد نمایشگاه. ظاهر شد.

منبع: نی نی نیوز

دیدگاهتان را بنویسید